post

اين بيمه‌نامه به منظور پوشش مسئوليت خسارات ناشي از مسئوليت وكلاي دادگستري در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود. همچنين كليه وكلاي دادگستري در قبال افراد ثالث به اين بيمه نامه نياز دارند.. با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري خطراتي همچون خسارت مالي تحت پوشش قرار ميگيرد.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *