post

تعلیق پروانه فعالیت بیمه های شخص ثالث و زندگی بیمه توسعه

شوراي عالي بيمه با استناد به گزارش بيمه مركزي، صدور و تمديد بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل و موتور سيكلت و همچنين انواع بيمه هاي زندگي شركت سهامي بيمه توسعه را تا اطلاع ثانوي ممنوع كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به علت تعلل و تاخير غير متعارف شركت بيمه توسعه در پرداخت خسارت‌هاي جاني  بيمه شخص ثالث و به منظور حمايت از حقوق بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها موضوع تخلفات اين شركت را به شوراي عالي بيمه گزارش كرده است.
بر اساس اين گزارش، مهم ترين  تخلفات اين شركت رعايت نكردن قوانين و مقررات بيمه¬اي به خصوص انتقال بيش از حد مجاز منابع براي سرمايه¬گذاري¬ها در بخش ساختمان و مستغلات از يك سو و تعلل و تاخير غير متعارف در جبران كامل و به موقع خسارت‌هاي جاني بيمه‌گذاران و زيان‌ديدگان بيمه شخص ثالث اتومبيل و ديون دولت از سوي ديگر اعلام شده است.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده ۲۸ قانون بيمه شخص ثالث و در راستاي وظايف قانوني خود پرونده تخلفات شركت بيمه را براي تصميم گيري به شوراي عالي بيمه ارجاع داده و اين شورا ممنوعيت صدور و تمديد بيمه نامه هاي شخص ثالث و انواع بيمه هاي زندگي توسط اين شركت را تا اطلاع ثانوي تصويب كرده است.
بيمه مركزي هشدار داده درصورتي كه اين شركت در دوره تعليق فعاليت بيمه هاي شخص ثالث و بيمه هاي عمر، اين بيمه نامه ها را  صادر كند از نظر اين سازمان فاقد پشتوانه قانوني است.
بيمه مركزي همچنين متذكر شد به بيمه گذاران اين شركت اطمينان مي دهد تا پرداخت تمامي خسارت‌هاي استحقاقي آنها، موضوع را پيگيري خواهد كرد و چنانچه مديران شركت بيمه توسعه با تأمين منابع مالي لازم نسبت به پرداخت خسارت زيان ديدگان اقدام نمايند، قطعاً شوراي عالي بيمه در تصميم خود تجديد نظر خواهد كرد.

 

منبع: بيمه مركزي جمهوري اسلامي

 

 

post

بیمه مرکزی اعلام کرد: بیمه ایران توانمندترین شرکت بیمه ای کشور

تهران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران را به عنوان توانمندترین شرکت بیمه ای کشور درپذیرش ریسک معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ این شرکت درسال ۱۳۹۳ با ۴۴۵ میلیارد تومان ظرفیت مجاز قبول اتکایی به عنوان توانمندترین شرکت بیمه ای معرفی و می تواند دربازار بیمه ای داخل و خارج از کشورتا این مبلغ پذیرش ریسک مستقیم داشته باشد.
گزارش بیمه مرکزی براساس ذخایر فنی،آخرین اطلاعات صورت های مالی مصوب شرکت های بیمه ای و آیین نامه شورای عالی بیمه تهیه و تنظیم شده و شرکت های بیمه ای تا ۲۰ درصد سرمایه خود، مجاز به پذیرش ریسک خواهند بود.
براساس اعلام بیمه مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران درسال ۱۳۹۳ توانایی پذیرش ریسک تا ۴۴۵ میلیاردتومان، بدون اخذ پوشش اتکایی را دارا می باشد که این توانایی به طور میانگین بیش از ۱۰ برابر ظرفیت پذیرش ریسک سایرشرکت های بیمه ای داخلی در قبول ریسک است.
پس از شرکت سهامی بیمه ایران که با پذیرش -/۶۱۳/۴۵۳/۴میلیون ریال دررتبه نخست جدول رده بندی ظرفیت مجازقبولی اتکایی شرکت های بیمه را به خود اختصاص داده است، بیمه البرز با -/۳۱۲/۴۵۷/۱میلیون ریال درمکان دوم جای گرفت وشرکت بیمه آسیا نیز با -/۳۸۰/۴۳۳/۱میلیون ریال درمکان سوم این جدول رده بندی ایستاد.
جدول رده بندی آخرین ظرفیت مجاز قبول اتکایی شرکت های بیمه ای به این شرح است:

ردیف

شرکت بیمه

ظرفیت نگهداری

۱

ایران

۴۴۵۳۶۱۳

۲

البرز

۱۴۵۷۳۱۲

۳

آسیا

۱۴۳۳۳۸۰

۴

دانا

۷۹۳۸۱۹

۵

پارسیان

۷۸۷۰۸۴

۶

ملت

۶۳۴۳۳۳

۷

دی

۵۷۱۰۸۹

۸

توسعه

۴۵۷۵۴۵

۹

پاسارگاد

۴۵۵۱۴۴

۱۰

کارآفرین

۴۴۷۲۸۶

۱۱

معلم

۳۹۰۵۴۱

۱۲

کوثر

۳۰۲۵۷۱

۱۳

سینا

۲۹۱۶۷۴

۱۴

رازی

۲۷۷۶۵۸

۱۵

نوین

۲۶۰۴۱۴

۱۶

آرمان

۲۳۱۱۰۷

۱۷

سامان

۲۰۳۰۹۶

۱۸

میهن

۱۸۱۰۵۷

۱۹

ایران معین

۱۴۶۸۶۹

۲۰

ما

۱۴۱۸۹۴

۲۱

سرمد

۸۰۰۰۰

۲۲

تعاون

۵۶۰۰۰

۲۳

امید

۲۷۹۸۶

۲۴

حافظ

۲۳۷۵۴

۲۵

آسماری

۲۰۱۷۶

post

خسارت تا سقف پنج میلیون تومان بدون گزارش پلیس قابل پرداخت است

تهران-مدیربیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران تاکید کرد: این شرکت با توجه به افزایش سقف تعهدات مالی بیمه نامه های شخص ثالث اتومبیل، به تمامی زیان دیدگان تصادفات رانندگی براساس شرایط و مفاد قانون بیمه شخص ثالث بدون گزارش پلیس تا سقف پنج میلیون تومان خسارت پرداخت می کند.
عباسعلی فراشیانی با بیان اینکه سال گذشته سقف پرداخت خسارت اتومبیل سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت،افزود: با افزایش نرخ دیات و تعهدات مالی در سال جاری، سقف پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس به پنج میلیون تومان افزایش یافت و ما نیزطبق همین رویه به زیان دیدگان خسارت پرداخت می کنیم.
مدیربیمه های اتومبیل بیمه ایران ادامه داد:‌ درهمین راستا یک کارگاه یک روزه نیز با شرکت ۱۴۵ نفر از کارشناسان ارزیاب خسارت استان های تهران، البرز و توابع برگزار کردیم و درآن آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط درزمینه فرآیند ارزیابی خسارت را به کارشناسان مربوطه یادآور شدیم.
فراشیانی درعین حال هدف اصلی از برگزاری این کارگاه یک روزه را رسیدن به وحدت رویه درزمینه کارشناسی و ارزیابی خسارت وارده به بیمه گذاران و زیان دیدگان اعلام کرد و افزود: با عنایت به اینکه بعضا در برخی پرونده ها امکان اعمال سلایق حوزه کارشناسی وجود دارد ما دراین کارگاه تاکید داشتیم خسارت ها بدون درنظر گرفتن سلیقه و فقط براساس دستورالعمل های صادره بایدپرداخت شود.
وی اضافه کرد: درهمین راستا و به منظوردستیابی به اهداف مورد نظر ابتدا آسیب های این حوزه را با کار میدانی شناسایی و سپس این همایش یک روزه را برای رفع مشکل این موارد طراحی و برگزارنمودیم.
به گفته وی دراین همایش کارشناسان ارزیاب خسارت نیز دیدگاه های خود درخصوص خسارت های وارده و چگونگی ارزیابی خسارت را مطرح کردند که مورد توجه مسوولان شرکت قرار گرفت.
همچنین مسوولان شرکت ازنزدیک با مشکلات ارزیابان خسارت آشنا شدند و برای مرتفع شدن این مشکلات قول مساعد دادند.
مدیربیمه های اتومبیل بیمه ایران درخاتمه با بیان اینکه این شرکت به دنبال ارائه سرویس های کیفی به بیمه گذاران درکمترین زمان ممکن است،ادامه داد:درآینده در نظرداریم این کارگاه آموزشی را برای ارزیابان خسارت تمامی استان ها برگزار کنیم تاآنان نیز با استانداردهای جدید حوزه کارشناسی و دستورالعمل ها صادره دراین بخش بیشتر آشنا شوند.
کارگاه آموزشی ارزیابان خسارت اتومبیل بیمه ایران ششم خرداد ماه مصادف با عید مبعث درمرکز همایش های بیمه ایران برگزار شد دراین همایش یک روزه محمود امراللهی مدیرعامل و رییس هیات مدیره،اعضای هیات مدیره و مدیر و مسوولان اتومبیل بیمه ایران نیز حضورداشتند.

منبع: روابط عمومی بیمه ایران