post

عید فطر مبارک

-مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر از ارائه تخفیف ۱۰ درصدی در بیمه نامه ها آتش سوزی این شرکت خبر داد و گفت :‌ این تخفیف ۲۰ روز اعتبار دارد وبه هیچ وجه قابل تمدید نیست.
محمد رضایی با اشاره به اینکه چهارم مرداد ماه آغازشروع ارائه این تخفیف به بیمه گذاران بوده و آنان تنها ۲۰ روز فرصت بهره مندی از این امکان را دارند،تصریح کرد:‌ بیمه گذاران این شرکت و یا سایر کسانی که تمایل دارند اموال و دارایی های خود را نزد این شرکت تحت پوشش بیمه نامه های آتش سوزی درآورند درطول این مدت اعلام شده می توانند از این تخفیف بهره مند شوند.
وی افزود: بر همین اساس، تمامی ‌صاحبان واحدهای صنعتی، تجاری،اداری،کارگاهی، بیمارستان ها و منازل مسکونی ودارندگان بیمه نامه های روستایی می توانند به شعب، نمایندگی ها و شبکه فروش این شرکت درسراسر کشور مراجعه و از این تخفیف استفاده کنند.
مدیربیمه های آتش سوزی بیمه ایران درپاسخ به این پرسش که بیمه گذاران دائمی این شرکت که تاریخ انقضای قرارداد بیمه های آتش سوزی آنان با مناسبت درنظر گرفته شده یکی نیست، چگونه می توانند از این تخفیف بهره مند شوند نیزاظهارداشت:‌بیمه گذاران دائمی شرکت نگران این موضوع نباشند آنان به شرط نداشتن خسارت هنگام تمدید قرارداد جدید می توانند از این تخفیف مناسبتی برخوردار گردند.
وی درپاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه تخفیفات بیمه ای چه کمکی به افزایش ضریب نفوذ بیمه درکشور می کند نیز تصریح کرد: به طور یقین تخفیفات بیمه ای در بیمه گذاران انگیزه برای استفاده از خدمات بیمه ای ایجاد می کند و این امر به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک خواهد کرد برهمین اساس امیدوارم بیمه گذاران از فرصت های اینچنینی برای مراجعه به شرکت های بیمه ای استفاده و ازخدمات درنظر گرفته شده بهره مند شوند.