post

خسارت تا سقف پنج میلیون تومان بدون گزارش پلیس قابل پرداخت است

تهران-مدیربیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران تاکید کرد: این شرکت با توجه به افزایش سقف تعهدات مالی بیمه نامه های شخص ثالث اتومبیل، به تمامی زیان دیدگان تصادفات رانندگی براساس شرایط و مفاد قانون بیمه شخص ثالث بدون گزارش پلیس تا سقف پنج میلیون تومان خسارت پرداخت می کند.
عباسعلی فراشیانی با بیان اینکه سال گذشته سقف پرداخت خسارت اتومبیل سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت،افزود: با افزایش نرخ دیات و تعهدات مالی در سال جاری، سقف پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس به پنج میلیون تومان افزایش یافت و ما نیزطبق همین رویه به زیان دیدگان خسارت پرداخت می کنیم.
مدیربیمه های اتومبیل بیمه ایران ادامه داد:‌ درهمین راستا یک کارگاه یک روزه نیز با شرکت ۱۴۵ نفر از کارشناسان ارزیاب خسارت استان های تهران، البرز و توابع برگزار کردیم و درآن آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط درزمینه فرآیند ارزیابی خسارت را به کارشناسان مربوطه یادآور شدیم.
فراشیانی درعین حال هدف اصلی از برگزاری این کارگاه یک روزه را رسیدن به وحدت رویه درزمینه کارشناسی و ارزیابی خسارت وارده به بیمه گذاران و زیان دیدگان اعلام کرد و افزود: با عنایت به اینکه بعضا در برخی پرونده ها امکان اعمال سلایق حوزه کارشناسی وجود دارد ما دراین کارگاه تاکید داشتیم خسارت ها بدون درنظر گرفتن سلیقه و فقط براساس دستورالعمل های صادره بایدپرداخت شود.
وی اضافه کرد: درهمین راستا و به منظوردستیابی به اهداف مورد نظر ابتدا آسیب های این حوزه را با کار میدانی شناسایی و سپس این همایش یک روزه را برای رفع مشکل این موارد طراحی و برگزارنمودیم.
به گفته وی دراین همایش کارشناسان ارزیاب خسارت نیز دیدگاه های خود درخصوص خسارت های وارده و چگونگی ارزیابی خسارت را مطرح کردند که مورد توجه مسوولان شرکت قرار گرفت.
همچنین مسوولان شرکت ازنزدیک با مشکلات ارزیابان خسارت آشنا شدند و برای مرتفع شدن این مشکلات قول مساعد دادند.
مدیربیمه های اتومبیل بیمه ایران درخاتمه با بیان اینکه این شرکت به دنبال ارائه سرویس های کیفی به بیمه گذاران درکمترین زمان ممکن است،ادامه داد:درآینده در نظرداریم این کارگاه آموزشی را برای ارزیابان خسارت تمامی استان ها برگزار کنیم تاآنان نیز با استانداردهای جدید حوزه کارشناسی و دستورالعمل ها صادره دراین بخش بیشتر آشنا شوند.
کارگاه آموزشی ارزیابان خسارت اتومبیل بیمه ایران ششم خرداد ماه مصادف با عید مبعث درمرکز همایش های بیمه ایران برگزار شد دراین همایش یک روزه محمود امراللهی مدیرعامل و رییس هیات مدیره،اعضای هیات مدیره و مدیر و مسوولان اتومبیل بیمه ایران نیز حضورداشتند.

منبع: روابط عمومی بیمه ایران