post

بر اساس بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين‌، مسئوليت حرفه‌اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه ‌و مسئوليت، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و …) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. تعهدات بيمه‌اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.
مخاطبین بیمه نامه:
كليه مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند به اين بيمه نامه نياز دارند.
خسارات تحت پوشش:
با توجه به شرايط مندرج در بيمه نامه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:
فوت
نقص عضو
هزينه هاي پزشكي
مالی

print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *