post

اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گزار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط براي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي باشد.

مخاطبین بیمه نامه:

كليه كارفرمايان مشمول قانون كار و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي،از جمله شركتها، سازمانها، ‌كارخانجات و كارگاه‌هايي كه در امور توليد، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژه‌هاي عمراني و ساخت‌وسازهاي بناهاي مسكوني و تجاري كه در مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني مسئول هستند به اين بيمه نياز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرايط مندرج در بيمه ممكن است خطرات در يكي از سطوح ذيل مورد پوشش قرار گيرد:

 • چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گزار وارد آيد و مسئوليت بيمه گزار در اين ارتباط توسط بيمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي‌باشد.
 • خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني
 • پيمانكاران ساختماني مي توانند مسئوليت خود را در مقابل خسارت هاي جاني وارده به كارگران مشاغل در محل كار تحت پوشش قرار دهند
 • خسارت هاي جاني وارد به كارگران فعال واحدهاي توليدي و صنعتي تحت پوشش قرار مي دهد. به اين شكل كه در صورت بروز حادثه منجر به فوت يا جرح شركت بيمه هزينه هاي مالي خسارت وارده را جبران مي كند
 • پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است كه ناشي از اجراي كار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد
 • پوشش هاي اصلي (اجباري)

  • فوت
  • نقص عضو
 • پوشش هاي فرعي (كلوزهاي اختياري)

  • ماموريت‌هاي خارج از كارگاه
  • اماكن وابسته به كارگاه
  • حوادث نقليه موتوري به طور كامل
  • مسئوليت پيمانكاران فرعي
  • مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشكي بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر كارگر
  • شخص كارفرما. پيمانكار و …
  • خسارت جاني اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداكثر تا ۱ سال
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداكثر تا ۲ سال
  • مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداكثر تا ۳ سال
  • پرداخت غرامت روزانه كارگران
  • صدمات جسمي كاركنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه‌شده
print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *